31/2558 ประกวดราคาเช่าใช้คอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง ระยะเวลาเช่าใช้ 5 ปี (60 งวด) (16/11/58)

 • เลขที่ 31/2558
 • วันที่ วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2558
 • สาขา สำนักงานใหญ่

30/2558 การประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) ของงานประกวดราคาเช่าใช้คอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง ระยะเวลาเช่าใช้ 5 ปี(60 งวด)(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) (11/11/58)

 • เลขที่ 30/2558
 • วันที่ วันพุธ, 11 พฤศจิกายน 2558
 • สาขา สำนักงานใหญ่, สาขา-ฉะเชิงเทรา, สาขา-ขอนแก่น , สาขา-สงขลา , สาขา-สมุทรสาคร , สาขา-เชียงใหม่

28/2558 การประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อเครื่องมือสอบเทียบ การวิเคราะห์งานด้านมวล Micro Bath และ Dry Block อย่างละ 1 เครื่อง รวมจำนวน 2 เครื่อง

 • เลขที่ 28/2558
 • วันที่ วันศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2558
 • สาขา สำนักงานใหญ่

26/2558 การประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) ของงานประกวดราคาเช่าใช้คอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง ระยะเวลาเช่าใช้ 5 ปี (60 งวด) (30/10/58)

 • เลขที่ 26/2558
 • วันที่ วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2558
 • สาขา สำนักงานใหญ่

24/2558 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา งานจัดจ้างเช่ารถยนต์คันใหม่ จำนวน 13 คัน (20/10/58)

 • เลขที่ 24/2558
 • วันที่ วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2558
 • สาขา สำนักงานใหญ่, สาขา-ฉะเชิงเทรา, สาขา-ขอนแก่น , สาขา-สงขลา , สาขา-สมุทรสาคร , สาขา-เชียงใหม่

22/2558 สอบราคางานจ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะพร้อมซองจำนวน 6,000 ชุด (ประจำปี 2559) (24/09/58)

 • เลขที่ 22/2558
 • วันที่ วันพฤหัสบดี, 24 กันยายน 2558
 • สาขา สำนักงานใหญ่

21/2558 การประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) การจ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะ พร้อมซอง จำนวน 6,000 ชุด (ประจำปี 2559) (08/09/58)

 • เลขที่ 21/2558
 • วันที่ วันอังคาร, 08 กันยายน 2558
 • สาขา สำนักงานใหญ่

20/2558 ประกวดราคางานเช่ารถยนต์คันใหม่ จำนวน 13 คัน (31/08/58)

 • เลขที่ 20/2558
 • วันที่ วันจันทร์, 31 สิงหาคม 2558
 • สาขา สำนักงานใหญ่, สาขา-ฉะเชิงเทรา, สาขา-ขอนแก่น , สาขา-สงขลา , สาขา-สมุทรสาคร , สาขา-เชียงใหม่

16/2558 การประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) ของงานประกวดราคาจัดจ้างการเช่ารถยนต์คันใหม่ จำนวน 13 คัน (ครั้งที่ 3) (11/08/58)

 • เลขที่ 16/2558
 • วันที่ วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2558
 • สาขา สำนักงานใหญ่, สาขา-ฉะเชิงเทรา, สาขา-ขอนแก่น , สาขา-สงขลา , สาขา-สมุทรสาคร , สาขา-เชียงใหม่

5/2558 ผลการสอบราคางานปรับปรุงฉนวนท่อส่งแอร์และฝ้าเพดาน สาขาสมุทรสาคร (06/08/58)

 • เลขที่ 5/2558
 • วันที่ วันพฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2558
 • สาขา สาขา-สมุทรสาคร

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668