3/2559 เรื่องสอบราคางานจัดซื้อแก๊สไนโตรเจนเหลว สาขาสมุทรสาคร (20/04/59)

 • เลขที่ 3/2559
 • วันที่ วันพุธ, 20 เมษายน 2559
 • สาขา สาขา-สมุทรสาคร

2/2559 ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) การสอบราคางานจัดซื้อแก๊สไนโตรเจนเหลว สาขาสมุทรสาคร ยกเลิกประกาศที่ 1/2559 โดยใช้ประกาศที่ 2/2559 แทน (30/03/59)

 • เลขที่ 2/2559
 • วันที่ วันพุธ, 30 มีนาคม 2559
 • สาขา สาขา-สมุทรสาคร

1/2559 ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) การสอบราคางานจัดซื้อแก๊สไนโตรเจนเหลว สาขาสมุทรสาคร (17/03/59)

 • เลขที่ 1/2559
 • วันที่ วันพฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2559
 • สาขา สาขา-สมุทรสาคร

1/2559 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อเครื่องมือการสอบเทียบวิเคราะห์งานด้านมวล Micro Bath และ Dry Block (11/01/59)

 • เลขที่ 1/2559
 • วันที่ วันจันทร์, 11 มกราคม 2559
 • สาขา สำนักงานใหญ่

37/2558 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานเช่าใช้คอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง ระยะเวลาเช่าใช้ 5 ปี (29/12/58)

 • เลขที่ 37/2558
 • วันที่ วันอังคาร, 29 ธันวาคม 2558
 • สาขา สำนักงานใหญ่

34/2558 สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือสอบเทียบการวิเคราะห์งานด้านมวล Micro Bath และ Dry Block อย่างละ 1 เครื่อง รวมจำนวน 2 เครื่อง (11/12/58)

 • เลขที่ 34/2558
 • วันที่ วันศุกร์, 11 ธันวาคม 2558
 • สาขา สำนักงานใหญ่

33/2558 การประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน(TOR) จัดซื้อเครื่องมือสอบเทียบการวิเคราะห์งานด้านมวล MicroBathและDryBlock อย่างละ1 เครื่อง รวม 2 เครื่อง(ครั้งที่ 2)

 • เลขที่ 33/2558
 • วันที่ วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2558
 • สาขา สำนักงานใหญ่

31/2558 ประกวดราคาเช่าใช้คอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง ระยะเวลาเช่าใช้ 5 ปี (60 งวด) (16/11/58)

 • เลขที่ 31/2558
 • วันที่ วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2558
 • สาขา สำนักงานใหญ่

30/2558 การประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) ของงานประกวดราคาเช่าใช้คอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง ระยะเวลาเช่าใช้ 5 ปี(60 งวด)(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) (11/11/58)

 • เลขที่ 30/2558
 • วันที่ วันพุธ, 11 พฤศจิกายน 2558
 • สาขา สำนักงานใหญ่, สาขา-ฉะเชิงเทรา, สาขา-ขอนแก่น , สาขา-สงขลา , สาขา-สมุทรสาคร , สาขา-เชียงใหม่

28/2558 การประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อเครื่องมือสอบเทียบ การวิเคราะห์งานด้านมวล Micro Bath และ Dry Block อย่างละ 1 เครื่อง รวมจำนวน 2 เครื่อง

 • เลขที่ 28/2558
 • วันที่ วันศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2558
 • สาขา สำนักงานใหญ่

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668