• รูปหน้าศูนย์ข้อมูล

กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าของประเทศต่างๆ

 

 •   ประเทศไทย (THAILAND)

  • กรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์

   • ขั้นตอนการส่งออก
   • ข้อมูลสินค้า
   

 

 •  ประเทศออสเตรเลีย (AUSTRALIA)

  • Chemical Residues and Food Safety
  • AQIS Conditions for imported shrimps
  • AQIS Conditions for imported aquatic animals
  • AQIS Conditions for imported meat
  • AQIS Condition for imported fruits

 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668