• รูปหน้าบริการ

การทดสอบและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 

          บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำห้องปฏิบัติการ การทดสอบและการตรวจวิเคราะห์ ที่มีสาขาอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ดำเนินการ ทดสอบและตรวจวิเคราะห์ และบริหารงานด้วยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้และประสบการณ์ พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยด้านเทคนิค ให้บริการทั้งหมด 6 สาขาทั่วประเทศ กรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่, บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด มีบริการด้าน การทดสอบและตรวจวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 ด้านหลักๆ ดังนี้ :

 
 

 

ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร
ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่อาหาร

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668