• รูปหน้าบริการ

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_sig has a deprecated constructor in /home/centrallabthai/public_html/plugins/content/jw_sig/jw_sig.php on line 18

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_sigpro has a deprecated constructor in /home/centrallabthai/public_html/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro.php on line 19

สอบเทียบเครื่องมือ

 

        เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการวัดของภาคอุตสาหกรรมไทยมีความถูกต้องแม่นยำ เป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้มีมาตรฐานระดับสากล Central Lab Thai กับทีมงานวิศวกร และช่างเทคนิคที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านมาตรวิทยา พร้อมให้คำปรึกษาในการพัมนาระบบการวัดเพื่อให้ผลผลิต มีคุณภาพมาตรฐานจนสามารถ ควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด Central Lab Thai ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือที่ครอบคลุม 5 ขอบข่าย พร้อมเสนอค่าความสามารถในการสอบเทียบและการวัด (Calibration and Measurement Capability : CMC) ให้ท่านเลือกใช้งานทั้งในระดับมาตรฐานทุติยภูมิ (secondary Standards) และระดับปฏิบัติงาน (Working Standards) ดังนี้.

 
 
 
 
การสอบเทียบทางด้านอุณหภูมิ
การสอบเทียบทางด้านมวล
การสอบเทียบทางด้านปริมาตร
การสอบเทียบทางด้านเคมี
การสอบเทียบทางด้านแรงดัน
การบริการอื่นๆ
 
 
  รายการ ดาวน์โหลด
1. ใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ดาวน์โหลด
2. รายการสอบเทียบที่ได้รับการรับรอง ดาวน์โหลด
3. ใบขอรับบริการสอบเทียบ ดาวน์โหลด
4. หนังสือขอเครดิต ดาวน์โหลด
5. แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า ดาวน์โหลด

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668