3/2559 ประกาศผู้ชนะการสอบราคางานจัดซื้อเครื่อง Incubator สาขาฉะเชิงเทรา 


 

 • เลขที่ 3/2559
 • วันที่ วันจันทร์, 21 พฤศจิกายน 2559
 • สาขา สาขา-ฉะเชิงเทรา
 

 

20/2559 ประกวดราคางานก่อสร้างและติดตั้งรั้วรอบสำนักงานพร้อมป้อมยาม 5 สาขา (10/11/59)

 


 

 • เลขที่ 20/2559
 • วันที่ วันพฤหัสบดี, 10 พฤศจิกายน 2559
 • สาขา สาขา-ฉะเชิงเทรา, สาขา-ขอนแก่น , สาขา-สงขลา , สาขา-สมุทรสาคร , สาขา-เชียงใหม่
 

2/2559 สอบราคาจัดซื้อเครื่อง Incubator สาขาฉะเชิงเทรา 


 

 • เลขที่ 2/2559
 • วันที่ วันจันทร์, 31 ตุลาคม 2559
 • สาขา สาขา-ฉะเชิงเทรา
 

19/2559 การประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางการประกวดราคา งานก่อสร้างและติดตั้งรั้วรอบสำนักงานพร้อมป้อมยาม 5 สาขา 

 


 

 • เลขที่ 19/2559
 • วันที่ วันจันทร์, 31 ตุลาคม 2559
 • สาขา สาขา-ฉะเชิงเทรา, สาขา-ขอนแก่น , สาขา-สงขลา , สาขา-สมุทรสาคร , สาขา-เชียงใหม่
 

EN12/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา งานก่อสร้างเขื่อนกันดินสไลด์ริมคลอง

 


 

 • เลขที่ EN12/2559
 • วันที่ วันพฤหัสบดี, 27 ตุลาคม 2559
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 

การประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) ของงานสอบราคาว่าจ้างบริษัทเอกชนมาทำการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน-ระบบรายได้

 


 

 • เลขที่ 17/2559
 • วันที่ วันอังคาร, 25 ตุลาคม 2559
 

ประกาศที่ 16/2559 ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงพื้นทางเดินภายนอกอาคารปฏิบัติการ 6 สาขา (21/10/59)

 


 

 • เลขที่ 16/2559
 • วันที่ วันศุกร์, 21 ตุลาคม 2559
 

EN11/2559 ประกวดราคางานจ้างปรับพื้นถนนภายในสาขาสมุทรสาครและสาขาฉะเชิงเทรา

 


 

 • เลขที่ EN11/2559
 • วันที่ วันพุธ, 19 ตุลาคม 2559

EN10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา งานติดตั้งหม้อแปลงขนาด 630 kVA และขยายมาตรไฟฟ้า (18/10/59)

 

 • เลขที่ EN10/2559
 • วันที่ วันอังคาร, 18 ตุลาคม 2559

14/2559 การประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นทางเดินภายนอกอาคารปฏิบัติการ 6 สาขา (12/10/59)

 • เลขที่ 14/2559
 • วันที่ วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668