EN22/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงภายในพื้นที่สำนักงาน อาคารสำนักงานใหญ่

 • เลขที่ EN22/2559
 • วันที่ วันพุธ, 28 ธันวาคม 2559
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 

AD02/2559 ประกาศสอบราคาซื้อซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์


 

 

 • เลขที่ AD02/2559
 • วันที่ วันจันทร์, 19 ธันวาคม 2559
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 

EN19/2559 ประกาศสอบราคางานจ้างปรับปรุงเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงานใหญ่ (16/12/59)


 

 • เลขที่ EN19/2559
 • วันที่ วันศุกร์, 16 ธันวาคม 2559
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 24/2559
 • วันที่ วันพฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2559
 • สาขา สำนักงานใหญ่

 

AD01/2559 ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) สอบราคาซื้อซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ 


 

 • เลขที่ AD01/2559
 • วันที่ วันพุธ, 14 ธันวาคม 2559
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 

EN18/2559 การประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง งานจ้างปรับปรุงเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงานใหญ่


 

 • เลขที่ EN18/2559
 • วันที่ วันอังคาร, 13 ธันวาคม 2559
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 

EN17/2559 ประกวดราคางานปรับปรุงภายในพื้นที่สำนักงาน อาคารสำนักงานใหญ่


 

 • เลขที่ EN17/2559
 • วันที่ วันศุกร์, 09 ธันวาคม 2559
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานก่อสร้างและติดตั้งรั้วรอบสำนักงานพร้อมป้อมยาม 5 สาขา


 

 • เลขที่ 23/2559
 • วันที่ วันศุกร์, 09 ธันวาคม 2559
 • สาขา สาขา-ฉะเชิงเทรา, สาขา-ขอนแก่น , สาขา-สงขลา , สาขา-สมุทรสาคร , สาขา-เชียงใหม่
 

EN16/2559 ประกาศสอบราคางานก่อสร้างห้องน้ำและทางเดินภายนอกอาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม


 

 • เลขที่ EN16/2559
 • วันที่ วันพฤหัสบดี, 08 ธันวาคม 2559
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 

EN15/2559 การประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางงานปรับปรุงภายในพื้นที่สำนักงานอาคารสำนักงานใหญ่


 

 • เลขที่ EN15/2559
 • วันที่ วันศุกร์, 02 ธันวาคม 2559
 • สาขา สำนักงานใหญ่

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668