2/2558 สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุงออนไลน์ (20/01/58)

  • เลขที่ 2/2558
  • วันที่ วันอังคาร, 20 มกราคม 2558
  • สาขา สำนักงานใหญ่

1/2558 คุณลักษณะเฉพาะ ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง การสอบราคาจัดซื้อโปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุงออนไลน์ (07/01/58)

  • เลขที่ 1/2558
  • วันที่ วันพุธ, 07 มกราคม 2558
  • สาขา สำนักงานใหญ่, สาขา-ฉะเชิงเทรา, สาขา-ขอนแก่น , สาขา-สงขลา , สาขา-สมุทรสาคร , สาขา-เชียงใหม่

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668