2/2558 สอบราคางานปรับปรุงฉนวนส่งท่อแอร์และฝ้าเพดาน สาขาสมุทรสาคร (02/07/58)

 • เลขที่ 2/2558
 • วันที่ วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2558
 • สาขา สาขา-สมุทรสาคร

1/2558 คุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) การสอบราคางานปรับปรุงฉนวนท่อส่งแอร์และฝ้าเพดาน สาขาสมุทรสาคร (05/06/58)

 • เลขที่ 1/2558
 • วันที่ วันศุกร์, 05 มิถุนายน 2558
 • สาขา สาขา-สมุทรสาคร

7/2558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและการประชุม โดยวิธีพิเศษ (09/04/58)

 • เลขที่ 7/2558
 • วันที่ วันพฤหัสบดี, 09 เมษายน 2558
 • สาขา สำนักงานใหญ่

6/2558 เชิญชวนเสนอราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและการประชุมโดยวิธีพิเศษ (19/03/58)

 • เลขที่ 6/2558
 • วันที่ วันพฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2558
 • สาขา สำนักงานใหญ่

5/2558 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (13/02/58)

 • เลขที่ 5/2558
 • วันที่ วันศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2558
 • สาขา สำนักงานใหญ่

4/2558 การประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) ของงานประกวดราคาจัดจ้างการเช่ารถยนต์คันใหม่ จำนวน 14 คัน (10/02/58)

 • เลขที่ 4/2558
 • วันที่ วันอังคาร, 10 กุมภาพันธ์ 2558
 • สาขา สำนักงานใหญ่, สาขา-ฉะเชิงเทรา, สาขา-ขอนแก่น , สาขา-สงขลา , สาขา-สมุทรสาคร , สาขา-เชียงใหม่

3/2558 ร่างขอบเขตงานคุณลักษณะ(TOR) ประกวดราคา(วิธีอิเล็กทรอนิกซ์) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม (ฉบับแก้ไข) (03/02/58)

 • เลขที่ 3/2558
 • วันที่ วันอังคาร, 03 กุมภาพันธ์ 2558
 • สาขา สำนักงานใหญ่

2/2558 สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุงออนไลน์ (20/01/58)

 • เลขที่ 2/2558
 • วันที่ วันอังคาร, 20 มกราคม 2558
 • สาขา สำนักงานใหญ่

1/2558 คุณลักษณะเฉพาะ ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง การสอบราคาจัดซื้อโปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุงออนไลน์ (07/01/58)

 • เลขที่ 1/2558
 • วันที่ วันพุธ, 07 มกราคม 2558
 • สาขา สำนักงานใหญ่, สาขา-ฉะเชิงเทรา, สาขา-ขอนแก่น , สาขา-สงขลา , สาขา-สมุทรสาคร , สาขา-เชียงใหม่

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668