• เลขที่ -
 • วันที่ วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2562
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ -
 • วันที่ วันจันทร์, 13 พฤษภาคม 2562
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ -
 • วันที่ วันจันทร์, 29 เมษายน 2562
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 2/2562 ครั้งที่ 2
 • วันที่ วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2562
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ -
 • วันที่ วันพุธ, 24 เมษายน 2562
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ -
 • วันที่ วันศุกร์, 19 เมษายน 2562
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 2/2562
 • วันที่ วันพุธ, 17 เมษายน 2562
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ EN03/2560
 • วันที่ วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2560
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ EN02/2560
 • วันที่ วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ EN01/2560
 • วันที่ วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560
 • สาขา สำนักงานใหญ่

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668