• เลขที่ 22/2563
 • วันที่ วันพุธ, 28 ตุลาคม 2563
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 21/2563
 • วันที่ วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 20/2563
 • วันที่ วันศุกร์, 16 ตุลาคม 2563
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 19/2563
 • วันที่ วันศุกร์, 16 ตุลาคม 2563
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 17/2563
 • วันที่ วันจันทร์, 05 ตุลาคม 2563
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 16/2563
 • วันที่ วันจันทร์, 05 ตุลาคม 2563
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 15/2563
 • วันที่ วันจันทร์, 05 ตุลาคม 2563
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 13/2563
 • วันที่ วันพุธ, 30 กันยายน 2563
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 12/2563
 • วันที่ วันจันทร์, 28 กันยายน 2563
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 10/2563
 • วันที่ วันพฤหัสบดี, 24 กันยายน 2563
 • สาขา สำนักงานใหญ่

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668