โครงการอบรมและคูปองตรวจวิเคราะห์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561

1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง “SMEs 4.0 next to be Millionaire”
- คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมอบรม
- กำหนดการจัดงาน
ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้อง MR224-225 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
รายละเอียดการอบรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ห้อง Utopia1 จ.เชียงราย
รายละเอียดการอบรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมน้ำทอง จังหวัดน่าน
รายละเอียดการอบรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องนครา บอลรูม 2 โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง
รายละเอียดการอบรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
ครั้งที่ 6 วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องศรีวิชัย โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดการอบรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล จ.มุกดาหาร
รายละเอียดการอบรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
ครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องเกาะแก้ว โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.ระยอง
รายละเอียดการอบรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม

 

2.คูปองยกระดับมาตรฐานสินค้า
- คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะขอรับคูปอง
- รายการสินค้าที่ต้องส่งตรวจ
Package A : ตรวจสารปนเปื้อน
Package B : ตรวจตามมาตรฐานของรัฐ
Package C : ตรวจฉลากโภชนาการ
Package D : ส่วนลดการตรวจวิเคราะห์
- หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ์
- หนังสือให้ความเห็นชอบในการประเมินผลลัพธ์การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
- หากลงทะเบียนโครงการเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการลงทะเบียนระบบ E-Coupon เพื่อปริ้นเป็นหลักฐาน ประกอบการใช้สิทธิ์ สามารถ คลิกที่นี่

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับคูปอง
1.ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ
หมายเหตุ - หากผู้ประกอบการได้มีการใช้สิทธิ์กับหน่วยงานร่วมในโครงการฯ แล้ว จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้
- หากท่านลงทะเบียนและพบคำว่า หมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขนี้ได้เคยลงทะเบียนเอาไว้กับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย ) จำกัด แล้ว ให้ข้ามไปทำข้อที่ 2
2.ลงทะเบียน E-Coupon และ Print E –coupon เพื่อแนบเป็นหลักฐาน
3.เมื่อลงทะเบียนขั้นตอนที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อทางสาขาที่เข้ารับบริการเพื่อเช็คสิทธิ์ และคุณสมบัติในการสมัคร
** ในส่วนของการรับคูปองนี้ เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเสร็จแล้ว ท่านต้องไปลงทะเบียน E-Coupon ด้วย การลงทะเบียนจึงจะสมบูรณ์ หากท่านทำไม่ครบขั้นตอนจะถือว่ายังไม่มีสิทธิ์ใช้คูปองดังกล่าว

หมายเหตุ : สามารถส่งตัวอย่าง ณ สาขาที่สะดวก วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.


 

 

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ออนไลน์

 

 

สายด่วนข้อมูลอบรมและคูปองตรวจวิเคราะห์
โทร : 098-2496608, 098-2490665

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668