• รูปหน้าบริการ

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_sig has a deprecated constructor in /home/centrallabthai/public_html/plugins/content/jw_sig/jw_sig.php on line 18

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_sigpro has a deprecated constructor in /home/centrallabthai/public_html/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro.php on line 19

บริการที่ปรึกษาระบบ ISO/IEC 17025

 

บริการที่ปรึกษาระบบ ISO/IEC 17025

Central Lab Thai พร้อมให้บริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมด้านการจัดทำระบบห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ อาทิ การให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสาร การวางแผนการจัดการ การจัดฝึกอบรมบุคคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การติดตามดำเนินการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ติดต่อสอบถาม
คุณหนึ่งฤทัย รงค์ทอง
ศูนย์ฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษา
Tel.0-2940-6881-3, 0-2940-5993 Ext.212
Fax. 0-2940-5544
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดระบบบริหารคุณภาพ

  • ยกระดับกระบวนการของห้องปฏิบัติการให้เป็นมาตรฐานสากล องค์กรเป็นที่ยอมรับ มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ เพื่อการสร้างภาพพจน์ที่ดี
  • เพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก
  • ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในผลทดสอบ/สอบเทียบ
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านกำลังคน เวลา และเงินลงทุน
  • เป็นการส่งเสริมให้เกิดคุณภาพในระบบห่วงโซ่อาหาร สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

 

กิจกรรม

1. การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และให้คำแนะนำการนำไปปฏิบัติ

2. เข้าเก็บรวบรวมด้านข้อมูลกฎระเบียบขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการสำหรับเป็นข้อมูลในการจัดทำเอกสารคู่มือคุณภาพและวิธีดำเนินการ (Quality manual and Procedures)

3. เข้าติดตามการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ

4. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

หมายเหตุ: หลักสูตร และจำนวนวันหรือ Manday ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ

ใบแจ้งความต้องการในการขอรับบริการที่ปรึกษา

ดาวน์โหลด

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668