6/2559 การประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง การสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งที่อาคารฝึกอบรม (20/06/59)

 • เลขที่ 6/2559
 • วันที่ วันจันทร์, 20 มิถุนายน 2559
 • สาขา สำนักงานใหญ่

6/2559 ผลการสอบราคางานจัดซื้อแก๊สไนโตรเจนเหลว สาขาสมุทรสาคร (23/05/59)

 • เลขที่ 6/2559
 • วันที่ วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2559
 • สาขา สาขา-สมุทรสาคร

5/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เปิดซองราคางานจัดซื้อแก๊สไนโตรเจนเหลว สาขาสมุทรสาคร (16/05/59)

 • เลขที่ 5/2559
 • วันที่ วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2559
 • สาขา สาขา-สมุทรสาคร

3/2559 เรื่องสอบราคางานจัดซื้อแก๊สไนโตรเจนเหลว สาขาสมุทรสาคร (20/04/59)

 • เลขที่ 3/2559
 • วันที่ วันพุธ, 20 เมษายน 2559
 • สาขา สาขา-สมุทรสาคร

2/2559 ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) การสอบราคางานจัดซื้อแก๊สไนโตรเจนเหลว สาขาสมุทรสาคร ยกเลิกประกาศที่ 1/2559 โดยใช้ประกาศที่ 2/2559 แทน (30/03/59)

 • เลขที่ 2/2559
 • วันที่ วันพุธ, 30 มีนาคม 2559
 • สาขา สาขา-สมุทรสาคร

1/2559 ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) การสอบราคางานจัดซื้อแก๊สไนโตรเจนเหลว สาขาสมุทรสาคร (17/03/59)

 • เลขที่ 1/2559
 • วันที่ วันพฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2559
 • สาขา สาขา-สมุทรสาคร

1/2559 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อเครื่องมือการสอบเทียบวิเคราะห์งานด้านมวล Micro Bath และ Dry Block (11/01/59)

 • เลขที่ 1/2559
 • วันที่ วันจันทร์, 11 มกราคม 2559
 • สาขา สำนักงานใหญ่

37/2558 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานเช่าใช้คอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง ระยะเวลาเช่าใช้ 5 ปี (29/12/58)

 • เลขที่ 37/2558
 • วันที่ วันอังคาร, 29 ธันวาคม 2558
 • สาขา สำนักงานใหญ่

34/2558 สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือสอบเทียบการวิเคราะห์งานด้านมวล Micro Bath และ Dry Block อย่างละ 1 เครื่อง รวมจำนวน 2 เครื่อง (11/12/58)

 • เลขที่ 34/2558
 • วันที่ วันศุกร์, 11 ธันวาคม 2558
 • สาขา สำนักงานใหญ่

33/2558 การประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน(TOR) จัดซื้อเครื่องมือสอบเทียบการวิเคราะห์งานด้านมวล MicroBathและDryBlock อย่างละ1 เครื่อง รวม 2 เครื่อง(ครั้งที่ 2)

 • เลขที่ 33/2558
 • วันที่ วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2558
 • สาขา สำนักงานใหญ่

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668