"เราคือ เซ็นทรัลแล็บไทย ให้การสนับสนุนช่วยเหลือยกระดับสินค้าชุมชน โอท็อป เอสเอ็มอี ทั่วประเทศ"

VTR แนะนำบริษัท

 

Lab Testing

 

Non Lab Testing

 

Central Lab Thai - Chinese Version

 

 


ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร


ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่อาหาร


สอบเทียบเครื่องมือ


วิจัยและทดสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี


การฝึกอบรมและโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ


หน่วยตรวจและหน่วยรับรองมาตรฐาน GAP, COC, GMP/HACCP


บริการที่ปรึกษาระบบ
ISO/IEC 17025


โครงการพัฒนามาตรฐานอาหารทางวัฒนธรรม
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสื่อสิ่งพิมพ์/เว็บไซต์
  • คลิปข่าว
  • จัดซื้อจัดจ้าง
+ ดูทั้งหมด
+ ดูทั้งหมด
+ ดูทั้งหมด
  • เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ หัวใจสำคัญป้องกันอุบัติเหตุ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ หัวใจสำคัญป้องกันอุบัติเหตุ
    ข้อกฎหมายทางจราจรของประเทศไทย โดยกรมการขนส่งทางบ มีข้อบังคับใช้ว่า ไม่ว่าจะเป็นการขี่รถ หรือ ขับรถ ต้องไม่มีแอลกอฮอล์ปริมาณ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ภายในเลือด เนื่องจากพื้นฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องเมาไม่ขับในแต่ละปีค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นก็เลยมีเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์เกิดขึ้น แต่เราจะมั่นใจได้ไงว่า…
    16 สิงหาคม 2564
+ ดูทั้งหมด
CLT Official

 

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

 

ฉลากโภชนาการ สัญญาใจ จากผู้ผลิต ถึงผู้บริโภค

ฉลากโภชนาการ สัญญาใจ จากผู้ผลิต ถึงผู้บริโภค

 

คุณภาพ

คุณภาพ กัญชง-กัญชา สู่พืชสมุนไพรเศรษฐกิจสากล

 

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ หัวใจสำคัญป้องกันอุบัติเหตุ

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ หัวใจสำคัญป้องกันอุบัติเหตุ


บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668