"เราคือ เซ็นทรัลแล็บไทย ให้การสนับสนุนช่วยเหลือยกระดับสินค้าชุมชน โอท็อป เอสเอ็มอี ทั่วประเทศ"

VTR แนะนำบริษัท

 

Lab Testing

 

Non Lab Testing

 

Central Lab Thai - Chinese Version

 

 


ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร


ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่อาหาร


สอบเทียบเครื่องมือ


วิจัยและทดสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี


การฝึกอบรมและโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ


หน่วยตรวจและหน่วยรับรองมาตรฐาน GAP, COC, GMP/HACCP


บริการที่ปรึกษาระบบ
ISO/IEC 17025


โครงการพัฒนามาตรฐานอาหารทางวัฒนธรรม
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสื่อสิ่งพิมพ์/เว็บไซต์
  • คลิปข่าว
  • จัดซื้อจัดจ้าง
+ ดูทั้งหมด
+ ดูทั้งหมด
+ ดูทั้งหมด
  • ก้าวแรกสู่ธุรกิจกัญชงกัญชา อย่างถูกกฎหมาย ก้าวแรกสู่ธุรกิจกัญชงกัญชา อย่างถูกกฎหมาย
    ก้าวแรกสู่ธุรกิจกัญชงกัญชา อย่างถูกกฎหมาย โดย สมศักดิ์ ทะระถา ผู้อำนวยการเซ็นทรัลแล็บไทย สาขาเชียงใหม่ ก้าวแรกสู่ธุรกิจกัญชงกัญชา อย่างถูกกฎหมาย (Past 1) ก้าวแรกสู่ธุรกิจกัญชงกัญชา…
    01 มีนาคม 2564
+ ดูทั้งหมด
+ ดูทั้งหมด
CLT Official

 

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

 

เซ็นทรัลแล็บไทย แนะแนวทางแก้ปัญหาส่งออกไก่

เซ็นทรัลแล็บไทย แนะแนวทางแก้ปัญหาส่งออกไก่

 

เซ็นทรัลแล็บไทย ส่งเสริมอาหารปลอดภัย ช่วงโควิด-19

เซ็นทรัลแล็บไทย ส่งเสริมอาหารปลอดภัย ช่วงโควิด-19

 

Central Lab Thai – Thai Laboratory to upgrade products to international

Central Lab Thai – Thai Laboratory to upgrade products to international


บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668