"เราคือ เซ็นทรัลแล็บไทย ให้การสนับสนุนช่วยเหลือยกระดับสินค้าชุมชน โอท็อป เอสเอ็มอี ทั่วประเทศ"

VTR แนะนำบริษัท

 

Lab Testing

 

Non Lab Testing

 

Central Lab Thai - Chinese Version

 

 


ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร


ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่อาหาร


สอบเทียบเครื่องมือ


วิจัยและทดสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี


การฝึกอบรมและโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ


หน่วยตรวจและหน่วยรับรองมาตรฐาน GAP, COC, GMP/HACCP


บริการที่ปรึกษาระบบ
ISO/IEC 17025


โครงการพัฒนามาตรฐานอาหารทางวัฒนธรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวสื่อสิ่งพิมพ์/เว็บไซต์
  • คลิปข่าว
  • จัดซื้อจัดจ้าง
+ ดูทั้งหมด
+ ดูทั้งหมด
+ ดูทั้งหมด
  • เซ็นทรัลแล็บไทย ภาคีเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ตรวจสมุนไพรไทย เซ็นทรัลแล็บไทย ภาคีเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ตรวจสมุนไพรไทย
    เซ็นทรัลแล็บไทย ภาคีเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ตรวจสมุนไพรไทย บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ถือเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจทดสอบสมุนไพรไทย กับกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะการตรวจสารสำคัญใน กัญชง กัญชา…
    11 กุมภาพันธ์ 2565
+ ดูทั้งหมด
+ ดูทั้งหมด
CLT Official

 

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

 

ฉลากโภชนาการ สัญญาใจ จากผู้ผลิต ถึงผู้บริโภค

ฉลากโภชนาการ สัญญาใจ จากผู้ผลิต ถึงผู้บริโภค

 

ตรวจคุณภาพ “สมุนไพรไทย” สู่ “สมุนไพรโลก”

ตรวจคุณภาพ “สมุนไพรไทย” สู่ “สมุนไพรโลก”

 


บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668