"เราคือ เซ็นทรัลแล็บไทย ให้การสนับสนุนช่วยเหลือยกระดับสินค้าชุมชน โอท็อป เอสเอ็มอี ทั่วประเทศ"

VTR แนะนำบริษัท

 

Lab Testing

 

Non Lab Testing

 

Central Lab Thai - Chinese Version

 

 


ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร


ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่อาหาร


สอบเทียบเครื่องมือ


วิจัยและทดสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี


การฝึกอบรมและโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ


หน่วยตรวจและหน่วยรับรองมาตรฐาน GAP, COC, GMP/HACCP


บริการที่ปรึกษาระบบ
ISO/IEC 17025


โครงการพัฒนามาตรฐานอาหารทางวัฒนธรรม
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสื่อสิ่งพิมพ์/เว็บไซต์
  • คลิปข่าว
  • จัดซื้อจัดจ้าง
+ ดูทั้งหมด
+ ดูทั้งหมด
+ ดูทั้งหมด
  • "ฉลากโภชนาการ สัญญาใจ จากผู้ผลิต ถึงผู้บริโภค" "ฉลากโภชนาการ สัญญาใจ จากผู้ผลิต ถึงผู้บริโภค"
    ฉลากโภชนาการ ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากกับ "ผู้บริโภค" ในยุคนี้ เพราะจะทำให้รู้ว่า ร่างการจะได้รับสารอาหารอะไรบ้างจากการเลือกรับประทานอาหารจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนั้น "ผู้ผลิต" จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับฉลากโภชนาการ เพราะนั้นจะทำให้สินค้าของท่าน เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่กำลังมองหาสินค้าในท้องตลาด ให้เซ็นทรัลแล็บไทยหนึ่งในผู้นำแล็บทดสอบผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆของ…
    29 มิถุนายน 2564
+ ดูทั้งหมด
+ ดูทั้งหมด
CLT Official

 

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

 

ฉลากโภชนาการ สัญญาใจ จากผู้ผลิต ถึงผู้บริโภค

ฉลากโภชนาการ สัญญาใจ จากผู้ผลิต ถึงผู้บริโภค

 

เซ็นทรัลแล็บไทย ส่งเสริมอาหารปลอดภัย ช่วงโควิด-19

เซ็นทรัลแล็บไทย ส่งเสริมอาหารปลอดภัย ช่วงโควิด-19

 

Central Lab Thai – Thai Laboratory to upgrade products to international

Central Lab Thai – Thai Laboratory to upgrade products to international


บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668