ติดต่อสาขา

 

services

สาขา - กรุงเทพฯ (ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
2179 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105546096453
โทรศัพท์: (66) 2940 5993 / (66) 2940 6881-3
โทรสาร: (66) 2579 8527 / (66) 2940 5993 ต่อ 209, 268
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


services

สาขา - สงขลา
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 9/116 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105546096453 สาขาที่ 00001
โทรศัพท์: (66) 0 7455 8871-3
โทรสาร: (66) 0 7455 8870
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 


services

สาขา - ขอนแก่น
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 117/4 หมู่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105546096453 สาขาที่ 00002
โทรศัพท์: (66) 0 4324 7704-7
โทรสาร: (66) 0 4324 7703
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 


services

สาขา - ฉะเชิงเทรา
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 36/6 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105546096453 สาขาที่ 00003
โทรศัพท์: (66) 0 3853 3476-9
โทรสาร: (66) 0 3853 3475
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 


services

สาขา - สมุทรสาคร
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 23/13 หมู่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105546096453 สาขาที่ 00004
โทรศัพท์: (66) 0 3441 0881-3
โทรสาร: (66) 0 3441 0884
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


services

สาขา - เชียงใหม่
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 164/86 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105546096453 สาขาที่ 00005
โทรศัพท์: (66) 0 5389 6131/ 0 5389 6133/ 0 5389
6248/ 0 5389 6173
โทรสาร: (66) 0 5389 6052
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668