เซ็นทรัลแล็บไทยพร้อมเดินหน้า เสริมมาตรฐานสินค้าให้เอสเอ็มอีไทย 3,000 รายทั่วประเทศ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานอบรม เรื่อง “SMEs 4.0 next to be Millionaire” พร้อมด้วย นายจารึก จันทรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ รับผิดชอบงานสายงานสาขา 1 และ สาขา 2 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดกิจกรรมยกระดับมาตรฐานสินค้า ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข ด้านอาหารและยา (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) และนายอารยะ โรจนวณิชชากร ที่ปรึกษาสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ขวา) เข้าร่วมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและยา แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ในโอกาสนี้ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สสว. เปิดเผยว่า สสว. ยังเดินหน้าโครงการคูปองตรวจวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเป็นระยะที่ 3 โดยในปีนี้มีกำหนดแจกคูปองทั้งสิ้น 3,100 ใบ มูลค่าใบละ 5,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จำนวน 1,550 กิจการ จำกัดสิทธิ์การรับคูปองไม่เกินกิจการละ 2 ใบ จากเดิมที่โครงการระยะที่ 2 ช่วงปลายปี 2560 กำหนดจำนวนคูปองไว้ที่ 6,000 ใบ โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานอบรมครั้งนี้สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์คูปองยกระดับมาตรฐานสินค้าได้ ณ จุดลงทะเบียน หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง http://www.centrallabthai.com/clt_smestrong61/ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานบริการสาขาของเซ็นทรัลแล็บไทยที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสะดวก

สาขา เบอร์ติดต่อ
เชียงใหม่ โทรศัพท์: (66) 0 5389 6131/ 0 5389 6133/ 0 5389 6248/ 0 5389 6173
กรุงเทพ โทรศัพท์: (66) 2940 5993 / (66) 2940 6881-3
สมุทรสาคร โทรศัพท์: (66) 0 3441 0881-3
สงขลา โทรศัพท์: (66) 0 7455 8871-3
ขอนแก่น โทรศัพท์: (66) 0 4324 7704-7
ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์: (66) 0 3853 3476-9

นอกเหนือจากนี้ ภายในงาน ยังมีบูธจากสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้บริการคำแนะนำด้านมาตรฐานสินค้าแก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจภายในงาน

#LIVEforSME #SMEONE #SMEวันนี้ดีเร็ว #ReinventingSMEsFuture #SMEStrong #CLTแล็บประชารัฐมาตรฐานสากล #Centrallabthai

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668