การตรวจ ผลิตภัณฑ์ กัญชง กัญชา ให้ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมายรับรอง

การตรวจ ผลิตภัณฑ์ กัญชง กัญชา ให้ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมายรับรอง

ข่าวการปลดล็อกกัญชง กัญชา ทำให้หลายคนให้ความสนใจอยากจะใช้ประโยชน์จากพืชดังกล่าวเพื่อมาพัฒนาต่อยอดทำผลิตภัณฑ์ แต่ขณะเดียวกันก็อาจจะยังขาดความรู้ความเข้าใจว่าจะผลิตอย่างไรให้ได้มาตรฐาน และถูกต้องตามกฎหมายรับรอง พูดคุยเรื่องนี้กับ คุณสุภาภรณ์ สายอรุณ ผู้จัดการกลุ่มงานบริการงานวิจัย บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

01.29 กัญชง และ กัญชา มีความแตกต่างกันอย่างไร
02.30 ประโยชน์ของกัญชง และ กัญชา
05.20 มาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชง และ กัญชา
10.17 ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่อยากนำกัญชง และ กัญชา มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย
13.30 ขั้นตอนการตรวจผลิตภัณฑ์กัญชง และ กัญชา เพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน

ขอบคุณรายการ สามยอดวาไรตี้

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668