การพัฒนาสายพันธ์กัญชา ของไทย

การพัฒนาสายพันธ์กัญชา ของไทย

จะพาไปดูเรื่องของกัญชา การพัฒนาของวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการทำให้สายพันธ์ดีขึ้น เพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาดังกล่าว ทางวิสาหกิจชุมชน ได้ส่งตรวจมาตรฐานกับทาง บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย

ขอบคุณที่มา ช่อง 18 JKN

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668