ตรวจสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง

ตรวจสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เผยตั้งแต่ปลดล็อกพืชกัญชา ออกจากยาเสพติด ในช่วง 1 เดือนเศษ ๆ มีผลิตภัณฑ์ส่งตรวจกว่า 1,000 รายการ เน้นตรวจสอบความปลอดภัย ก่อนถึงมือผู้บริโภค

ขอบคุณ : CH7

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668