เซ็นทรัลแล็บไทย ภาคีเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ตรวจสมุนไพรไทย

เซ็นทรัลแล็บไทย ภาคีเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ตรวจสมุนไพรไทย

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ถือเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจทดสอบสมุนไพรไทย กับกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะการตรวจสารสำคัญใน กัญชง กัญชา และ กระท่อม

โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานห้องปฏิบัติการภาคีเครือข่ายด้านการทดสอบสารสำคัญในพืชสมุนไพร (กัญชา กัญชง กระท่อม) ที่ใช้ในทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปและมอบนโยบายด้านสาธารณสุข โดยมีนายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

พร้อมเน้นย้ำขับเคลื่อนให้สมุนไพรไทยเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ โดยตั้งเป้าว่าปีนี้ สมุนไพรไทยจะสามารถสร้างมูลค่าได้สูงถึง 7.8 หมื่นล้านบาท โดยใช้ 3 กลไกหลัก คือ 1.เชิงนโยบาย ผ่านคณะกรรมการสมุนไพรแห่งชาติ 2.กฎหมาย ผ่าน พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 และ 3.กระบวนการขับเคลื่อน

ส่วนพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจ องค์กรการศึกษา ประชาชนที่มีความพร้อมร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ปลูกและนำส่วนที่ไม่ใช่สารเสพติดมาใช้ประโยชน์ ต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งพบว่ากัญชากัญชง มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากกว่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6.4 แสนล้านบาท ซึ่งจะเป็นการพัฒนาสมุนไพรไทยสู่สมุนไพรโลก และจะช่วยให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรเพิ่มขึ้น และเป็น Herbal Champions ของประเทศ

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668