โรบัตต้าออแกนิก ชื่น...เลย วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ข่าวค่ำ #NBT2HD

ปัจจุบัน ผู้บริโภค หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เลือกรับประทานอาหารที่เป็นออแกนิก ปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับสุขภาพ วันนี้จะพาไปดู กาแฟออแกนิก 100 เปอร์เซ็นของจังหวัดเลย ที่ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีมา 5 ปี ผู้บริโภคจะได้ดื่มกาแฟที่รสชาติดีและปลอดภัย ซึ่งกำลังจะยกระดับ นำเข้าห้องปฏิบัติการ โดยเซ็นทรัลแล็ปไทย ทำให้กาแฟที่นี่มีใบรับรองมาตรฐานการันตรี เรื่องนี้น่าสนใจมาก ติดตามจากรายงาน

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668