พลิก SME สู่อนาคตด้วยนวัตกรรม

หน่วยงานภาครัฐฯ สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอาหาร โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ออกอากาศทางช่อง 3HD

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668