เจาะพันธกิจแล็บประชารัฐเพื่อคนตัวเล็ก ในรายการ Zoom in

เจาะพันธกิจแล็บประชารัฐเพื่อคนตัวเล็ก ในรายการ Zoom in ทางดิจิตอลทีวีช่อง 10 ทีวีรัฐสภา ตอน: แล็บประชารัฐ ยกระดับสินค้าไทยสู่มาตรฐานสากล " สัมภาษณ์คุณสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บ.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด http://www.radioparliament.net/parliament/viewVideo.php?vId=6010#.WgAsjqBtfqA

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668