มารู้จักแล็บประชารัฐให้มากขึ้น ผ่านรายการสนามเป้าเดลิเวอรี่ ททบ.5

สนามเป้าเดลิเวอรี่ พารู้จักแล็บประชารัฐ

มารู้จักแล็บประชารัฐให้มากขึ้น!! ผ่านรายการสนามเป้าเดลิเวอรี่ ททบ. 5 ที่จะพาไปทำความรู้จักแล็บประชารัฐ แล็บกลางมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 แล็บตรวจวิเคราะห์สินค้าเพื่อผู้ประกอบการส่งออก SME OTOP วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และผู้บริโภค

How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668