สิทธิพิเศษสำหรับ ลูกค้า CLT โชค 3 ต่อ ทั้งส่วนลด ราคาพิเศษ และยังได้รับ Voucher สูงสุด 5,000 บาท เมื่อใช้บริการที่ BV AQ LAB !!!!

สิทธิพิเศษสำหรับ ลูกค้า CLT โชค 3 ต่อ ทั้งส่วนลด ราคาพิเศษ และยังได้รับ Voucher สูงสุด 5,000 บาท เมื่อใช้บริการที่ BV AQ LAB !!!!

เงื่อนไข

1.รายการส่งเสริมการขายดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้า บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) หรือ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย อย่างใดอย่างหนึ่ง

2. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรคูปอง , บัตรส่วนลด หรือรายการโปรโมชั่นอื่นๆ

3. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดใดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

6. ระยะเวลาใช้สิทธิ์ 17 ธันวาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565

7. ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผู้ที่ติดต่อเข้าใช้บริการผ่านทาง โทร 02 670 4862 หรือ Line @qtc2168r เท่านั้น พร้อมแจ้งชื่อ-สกุล , ชื่อสถานประกอบการ (ถ้ามี) , เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ติดต่อกลับ

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668