สิทธิพิเศษสำหรับ ลูกค้า CLT รับส่วนลดค่าธรรมเนียม เพียง 3.5% เมื่อใช้บริการ Platform MYWAWA พร้อมที่ปรึกษาร้านค้า ดูแลและให้คำแนะนำตลอดเวลา ฟรี !!!!

สิทธิพิเศษสำหรับ ลูกค้า CLT รับส่วนลดค่าธรรมเนียม เพียง 3.5% เมื่อใช้บริการ Platform MYWAWA พร้อมที่ปรึกษาร้านค้า ดูแลและให้คำแนะนำตลอดเวลา ฟรี !!!!

เงื่อนไข

1.รายการส่งเสริมการขายดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้า ที่ผ่านการ Verify จาก บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) เท่านั้น

2. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรคูปอง , บัตรส่วนลด หรือรายการโปรโมชั่นอื่นๆ

3. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดใดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mywawa.me/policy

6. ระยะเวลาใช้สิทธิ์ 20 ธันวาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565

7. ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผู้ที่ติดต่อเข้าใช้บริการผ่านทาง Line @mywawasupport เท่านั้น พร้อมแจ้งชื่อ-สกุล , ชื่อสถานประกอบการ (ถ้ามี) , เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ติดต่อกลับ

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668