เซ็นทรัลแล็บไทย จับมือ ยูโรฟินส์ ผนึกกำลังสร้างมาตรฐานสินค้าไทย เดินหน้าบุกตลาดโลก

เซ็นทรัลแล็บไทย (Central Lab Thai) จับมือ ห้องแล็บระดับโลก บริษัทยูโรฟินส์ (Eurofins) เดินหน้าเพิ่มศักยภาพมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางอาหารให้ผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลก หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย (Central Lab Thai) ในฐานะห้องปฏิบัติการกลางของรัฐบาลไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ นายนิธิวัชร์ ยิ่งกิจวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ยูโรฟินส์ ฟู้ด เทสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัททางห้องปฏิบัติการ ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกในฐานะผู้นำด้านการตรวจทดสอบที่ซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (advanced testing) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือในการสร้างศักยภาพมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางอาหารร่วมกัน โดยเฉพาะผลิตผลทางด้านการเกษตร อาหารและอุตสาหกรรม รวมถึง สร้างเครือข่ายองค์กรให้มีองค์ความรู้ ความสามารถ ครอบคลุมทั้งการบริหารและการจัดการ ยกระดับองค์กรเป็นผู้ประกอบการ ด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์สินค้า ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ความร่วมมือกันครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากทั้งสองหน่วยงาน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตรวจวิเคราะห์สินค้าให้เป็นไปมาตรฐานสากล โดยเฉพาะหลังจากนี้ ที่ทิศทางของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) มีแนวโน้มลดลงในหลายประเทศ ซึ่งนั้นจะส่งผลให้การส่งออกและนำเข้าสินค้าในหลายประเทศเริ่มผ่อนปรนมาตรฐานที่เข้มงวด ด้วยเหตุนี้จึงเกิดความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ การตรวจหาสารไดออกซินที่ปนเปื้อนในอาหาร การตรวจทดสอบตามมาตรฐานที่ประเทศคู่ค้ากำหนด รวมไปถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในบรรจุภัณฑ์ก่อนการส่งออก และในสิ่งแวดล้อม เช่น ภายในห้องโดยสารเครื่องบิน ในห้องน้ำ ในหอพักคนงาน เป็นต้น โดยความร่วมมือครั้งนี้เชื่อว่า จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่กำลังจะเดินหน้าเปิดประเทศอีกครั้ง โดยเฉพาะด้านการส่งออก และนำเข้าสินค้า ซึ่งจะเป็นการเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ กลุ่ม SME ไทยให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668