เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมงาน เปิดสถาบันกัญชาทางการแพทย์

วันที่ 22 ก.พ. 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เปิดสถาบันกัญชาทางการแพทย์ พร้อมมอบนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ปี 2564

โดย บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย)จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย นำโดย นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการฯ ร่วมนำเสนองานบริการเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญ อาทิ THC, CBD, CBN และรายการทดสอบด้านความปลอดภัย เช่น การปนเปื้อนทางเชื้อจุลินทรีย์ โลหะหนัก สารพิษตกค้าง เชื้อรา ตลอดจนพืชสมุนไพรอื่นๆ

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668