เซ็นทรัลแล็บไทย เข้าพบอธิบดีกรมการข้าว หารือความร่วมมือตรวจวิเคราะห์สินค้า

วันที่ 19 ก.พ. 2564 นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย นางชม้อย ทองลือ ผู้อำนวยการสำนักงานสาขากรุงเทพ และ นางนันทพร บุญเนาว์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจประเมินและรับรองระบบ

เข้าแสดงความยินดีกับ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมการข้าว อย่างเป็นทางการ พร้อมกันนี้ยังร่วมกันหารือถึงแนวทางความร่วมมือการตรวจวิเคราะห์สินค้าระหว่างกัน

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668