เซ็นทรัลแล็บไทย เข้าพบ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

วันที่ 16 ก.พ. 2564 นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบ นายทาฮา แทคเฟอร์สัน เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือ ตรวจวิเคราะห์สินค้าอุปโภค และบริโภค ประเภทต่างๆ ในการส่งออกไปยังประเทศนิวซีแลนด์

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668