เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมออกบูธงานประชุมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคตะวันออกฤดูกาลผลิตปี 2546"

วันที่ 9 ก.พ. 2564 เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์แนะนำงานบริการของบริษัท ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ"ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคตะวันออกฤดูกาลผลิตปี 2546" ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบนโยบายด้านการส่งออกผลไม้ของจังหวัด

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668