เซ็นทรัลแล็บไทย ต้อนรับ คณะผู้บริหารสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

วันที่ 4 ก.พ. 2564 นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย นำโดยนายแสงชัย ธีรกุลวาณิช เลขาธิการและประธานบอร์ดภูมิภาค ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเซ็นทรัลแล็บไทย สาขากรุงเทพ

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668