ที่ปรึกษา รมว.กษ. เยี่ยมชมและหารือความร่วมมือการดำเนินการกับเซ็นทรัลแล็บไทย

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ เดินทางเข้าหารือความร่วมมือ ในการสนับสนุนภารกิจการทำงานของเซ็นทรัลแล็บไทย กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานของบริษัท พร้อมนำคณะฯเยี่ยมชมระบบห้องปฏิบัติการสาขากรุงเทพ

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668