จิบน้ำชายามบ่ายกับชาคริต MD เซ็นทรัลแล็บไทยพบสื่อมวลชน

นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของเซ็นทรัลแล็บไทยต่อผู้ประกอบการไทย รวมถึงมุมมองต่างๆ ทั้งนี้ได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมระบบห้องปฏิบัติการสาขากรุงเทพ และห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 รวมถึงหน่วยตรวจประเมินและรับรอง และงานบริการด้านการฝึกอบรมต่อคณะสื่อมวลชน ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668