เซ็นทรัลแล็บไทย ให้คำปรึกษา ตรวจวัตถุดิบสมุนไพร (กัญชง กัญชา กระท่อม)

เซ็นทรัลแล็บไทย ให้คำปรึกษา ตรวจวัตถุดิบสมุนไพร (กัญชง กัญชา กระท่อม)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 10-11-12

โอกาสนี้ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมชมบูธ โดยมีนายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการเซ็นทรัลแล็บไทย ให้การแนะนำงานบริการของบริษัท โดยเฉพาะการตรวจ กัญชง กัญชา กระท่อม

โดยผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ที่บูธเซ็นทรัลแล็บไทยภายในงาน

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668