เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมงานเปิดศูนย์ส่งออกผลไม้เบ็ดเสร็จ ตลาดมรกต จ.ชุมพร

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วย นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และคณะผู้บริหารจาก C.C.I.C. (Thailand) Co., Ltd. หรือ China Certification & Inspection Group ร่วมให้การต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการโอกาสเป็นประธานเปิดงานศูนย์ส่งออกผลไม้เบ็ดเสร็จ One Stop Fruit Export Center (OSFEC) และให้เกียรติเยี่ยมชมบูธบริษัทฯ นำเสนอบริการตรวจวิเคราะห์สินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการส่งออก ณ ตลาดมรกต อ.หลังสวน จ.ชุมพร

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668