เซ็นทรัลแล็บไทยเปิดการอบรมหลักสูตร "มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร" รุ่นที่ 3

นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร "มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร" รุ่นที่ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 กิจการ

นายชาคริตได้กล่าวเน้นย้ำถึงภารกิจบริษัทฯ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว ว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงบุคลากรที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ในการจัดหาอาหาร ปรุง ประกอบ และการให้บริการอาหารแก่ผู้บริโภค ที่สะอาด ปลอดภัย ทั้งในส่วนผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร จึงได้จัดให้มีการอบรมเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจด้านสุขาภิบาลอาหาร และปฏิบัติได้ถูกต้องถูกสุขลักษณะตามกฎหมายหรือข้อกำหนดท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการฟื้นฟูกิจการและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ภายหลังสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมา

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ส่วนพัฒนาธุรกิจภาคเอกชน ต่อ 274, 271

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668