เซ็นทรัลแล็บไทยต้อนรับคณะ สมอ. เพื่อหารือด้านการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมุนไพรไทย

เซ็นทรัลแล็บไทยต้อนรับคณะ สมอ. เพื่อหารือด้านการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมุนไพรไทย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด โดย นางดารณี สมบูรณ์จิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนมาตรฐานและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำโดย นางนาตยา สีทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มกำหนดมาตรฐานที่ 7 กองกำหนดมาตรฐาน พร้อมคณะฯ ในการหารือด้านการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกี่ยวกับสมุนไพรไทย เช่น สารสกัดขมิ้นชันผง (มอก.2926-2561) สารสกัดโอลีโอเรซินของขมิ้นชัน (มอก.2927-2561) และสารสกัดฟ้าทะลายโจรผง (มอก.2928-2562) เพื่อให้ก้าวไปสู่รายการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมชมระบบห้องปฏิบัติการของสาขากรุงเทพฯอีกด้วย

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668