เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมแสดงความยินดี กับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ในโอกาสครบรอบ 12 ปี

นายสมชาติ ศรีเรือง ผู้อำนวยการศูนย์โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นตัวแทนบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดี กับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย(20ปี รวมพลคนข่าวเกษตร) ในโอกาสครบรอบ 12 ปี ภายใต้แนวคิด”เกษตรไทย ใต้ร่มพระบารมี” โดยมีนายถวิล สุวรรณมณี นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง"เกษตรไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี" นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการออกบูธแสดงสินค้าเกษตรจากผู้ประกอบการด้านต่างๆ รวมถึง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์แพะบางบัวทอง หนึ่งในผู้ประกอบการที่ส่งสินค้าทดสอบกับทางเซ็นทรัลแล็บไทยร่วมออกบูธด้วย

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668