เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมออกบูธในงานมหกรรมเกลือทะเลเพชรสมุทรคีรี "หอมกลิ่นดอกเกลือ" จ.เพชรบุรี

วันที่ 15. พ.ย.2562. เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมออกบูธในงานมหกรรมเกลือทะเลเพชรสมุทรคีรี "หอมกลิ่นดอกเกลือ"จ.เพชรบุรี จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย.2562 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการนาเกลือ โดยได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โอกาสนี้ ท่านอลงกรณ์ ได้เยี่ยมชมบูธ เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมกล่าวขอบคุณเซ็นทรัลแล็บไทยที่ให้การสนับสนุนงานภาครัฐ โดยเฉพาะภาคการเกษตร และผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง สำหรับงานนี้ เซ็นทรัลแล็บไทย ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ รายการตรวจสารปนเปื้อน ในราคาลด 50% ผู้สนใจสามารถ นำตัวอย่างส่งเข้าตรวจได้ที่สาขาสมุทรสาคร ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668