CDIP เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขากรุงเทพ

27 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำศูนย์กลางการต่อยอด งานวิจัยระดับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สู่เชิงพาณิชย์และเป็นที่รู้จักในระดับอาเซียน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขากรุงเทพ โดยมีคุณวนิสา มีเจริญ ผู้จัดการส่วนห้องปฏิบัติการทดสอบ สาขากรุงเทพ ให้การต้อนรับ

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668