SME สัญจร : พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 4 จังหวัดสงขลา

26 กันยายน 2561 กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานเครือข่ายร่วมกันจัดงาน SME สัญจร : พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 4 จังหวัดสงขลา เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน พร้อมร่วมหารือเครือข่ายภาครัฐ เอกชน 14 จังหวัดภาคใต้ กางแผนขับเคลื่อน SMEs 4.0 ในพื้นที่ บูมศักยภาพอุตสาหกรรมภาคใต้ให้ติดลมบน พร้อมชักชวน Big Brother ร่วมพัฒนา Factory 4.0 รุกตั้งศูนย์ฮาลาลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังสร้างระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นโตต่อเนื่อง จัดติวเข้มมาตรการทางการเงินแก่ SMEs ให้ใช้บัญชีเดียวเปิดทาง สู่โลกการค้ายุคใหม่ สอดคล้องนโยบายThailand 4.0 ได้อย่างตรงจุด ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน SMEs สัญจร : เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน: พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และผู้ประกอบการที่มาร่วมงานนี้กันอย่างคับคั่ง

ภายในงาน นายไตรรัตน์ สายมณี ผู้อำนวยการสาขาสงขลา ได้เข้าร่วมพิธีการมอบคูปองตรวจยกระดับมาตรฐาน SME ไทยสู่สากล โดยมีรายนามผู้ประกอบการ ดังต่อไปนี้

1. น.ส. ศุภานิชณ์ บุญสุวรรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวต้มมัดเนินขุมทอง
2. นายสมบูรณ์ จรรยาธิติ ลลิตา ซีฟู้ดส์ หูฉลาม
3. นายชีวนันต์ ชีทรัพย์เจริญ บริษัท เอส.พี.ซี. สแน็ค จำกัด
4. คุณกสิ สุริยะพันธุ์ ยาสีฟันเทพไทย รสดั้งเดิม
5. คุณอาสิน ขวัญเอียด ลูกหยีตราคุณแต๋ว
6. นายสุรศักดิ์ สุนทรีย์ น้ำดื่ม บี ที แอล วอเตอร์

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668