อบรมเสริมความเข้มแข็งเอสเอ็มอีระยอง รองรับพื้นที่อีอีซี

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรม ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต(SME Strong /Regular Level) ปี 2561 โดยนายจารึก จันทรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมกับทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้แทนของสสว. และหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดระยอง

ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการSME จังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานกฎหมาย การขอเลขอย. และการทำฉลากโภชนาการให้ถูกต้อง รวมถึงแจกคูปองตรวจวิเคราะห์ฟรี 10,000 บาท ให้ผู้ประกอบการSME ฟรี ซึ่งได้รับความสนใจขเป็นจำนวนมาก มีผู้เข้าร่วมอบรมไม่ต่ำกว่า 263 ราย ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ. ระยอง

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668