เซ็นทรัลแล็บไทย เข้าร่วมงาน SME สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด โดย พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมผู้อำนวยการ และ คุณชม้อย ทองลือ ผู้อำนวยการสาขาฉะเชิงเทรา เข้าร่วมงานสัมมนา SME สัญจร ครั้งที่ 2 เรื่อง "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน : พลิกธุรกิจศูนย์สหกรรม 4.0 " ณ ทัศนาการ์เด้นท์ จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พันโทนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางชม้อย ทองลือ ผู้อำนวยการสาขาฉะเชิงเทรา ได้ขึ้นมอบคูปองตรวจยกระดับมาตรฐาน SME ไทยสู่สากล ให้กับตัวแทนผู้ประกอบการจำนวน 6 ท่าน และภายในงานได้ร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการของบริษัทอีกด้วย

รายนามตัวแทนผู้ประกอบการ ขึ้นรับมอบคูปอง
1. น.ส.ศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล วิสาหกิจชุมชนเชิงเขาหมอน
2. นางกรกมล สว่างไสว วิสาหกิจชุมชนกรหัถศิลป์ไทย
3. น.ส.วรพชร วงษ์เจริญ บริษัท แรบบิทจันท์ จำกัด
4. น.ส. จาฏุพัจน์ มนต์วิเศษ บริษัท ทิพย์นที 2005 จำกัด
5. คุณอรุณ สุริโย หจก.อรุณฟู๊ด
6. คุณสุรชัย เจริญทรัพย์พานิช

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668