3 หน่วยงาน ติวเข้มพลิกฟื้นวิถีชีวิตเกษตรกรสุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายบุญสิทธิ์ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรม ยกระดับมาตรฐานสินค้า “SMEs 4.0 next to be Millionaire” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 ณ ห้องศรีวิชัย บี (ชั้น 2) โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย และสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าและสถานประกอบการให้มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังมอบสิทธิ์ส่วนลดบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป ในรูปแบบคูปองยกระดับมาตรฐานสินค้า มูลค่าสูงสุด 10,000 บาทต่อกิจการ

โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข ด้านอาหารและยา ให้ความรู้ในหัวข้อ “ทำได้ ขายเป็น เห็นเงินล้าน” และ นายอารยะ โรจนวณิชชากร ที่ปรึกษาสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ความรู้ในหัวข้อ “รู้ไว้ ไม่พลาด ทำฉลากอาหารให้ถูกกฎหมาย” ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความรู้และใช้บริหารจัดการทางอาชีพได้ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วย ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกว่า 300 ราย

สำหรับผู้ที่สนใจรับสิทธิ์ส่วนลดคูปองยกระดับมาตรฐานสินค้า สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางwww.centrallabthai.com

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668