เซ็นทรัลแล็บไทยจับมือ 3 หน่วยงาน เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จ.ตรัง

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานอบรม ใน หัวข้อ “SMEs 4.0 next to be Millionaire” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องนครา บอลรูม 2 โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานสินค้า โดยแบ่งเป็น

  • “คิดดี ทำได้ ขายเป็น เห็นเงินล้าน” โดย ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข ด้านอาหารและยา
  • “รู้ไว้ ไม่พลาด ทำฉลากอาหารให้ถูกกฎหมาย” โดย คุณอารยะ โรจนวณิชชากร ที่ปรึกษาสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  • “บทบาทการส่งเสริมผู้ประกอบการของหน่วยงานในภูมิภาค” โดย นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรัง นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และ ผศ.ว่าที่ พ.ต.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตจังหวัดตรัง

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ยังได้มอบสิทธิ์ส่วนลดบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป ในรูปแบบคูปองยกระดับมาตรฐานสินค้า มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท/กิจการ ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมกว่า 300 ราย

สำหรับผู้ที่สนใจรับสิทธิ์ส่วนลดคูปองยกระดับมาตรฐานสินค้า สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.centrallabthai.com

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668