สสว. ร่วมกับ เซ็นทรัลแล็บไทย และ อย. ยกระดับมาตรฐานสินค้า จ.มุกดาหาร

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรม ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย และสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคเกษตรกร ภาคการผลิต สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าและสถานประกอบการให้มีความน่าเชื่อถือ นำไปสู่ซึ่งการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมทั้งให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานสินค้า โดยแบ่งเป็น

  • “คิดดี ทำได้ ขายเป็น เห็นเงินล้าน” โดย คุณสุวรรณดี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มหาชน
  • “เลขอย. อาหาร ของ่ายได้ไว ต้องเข้าใจกฎหมาย” โดย คุณอารยะ โรจนวณิชชากร ที่ปรึกษาสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังมอบสิทธิ์ส่วนลดบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป ในรูปแบบคูปองยกระดับมาตรฐานสินค้า มูลค่าสูงสุด 10,000 บาทต่อกิจการ ซึ่งได้รับความสนใจ เป็นจำนวนมาก มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 1,200 ราย

สำหรับผู้ที่สนใจรับสิทธิ์ส่วนลดคูปองยกระดับมาตรฐานสินค้า สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.centrallabthai.com

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668