เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมหนุนมาตรฐานเกษตรกรน่าน

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรม ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong /Regular Level) ปี 2561 โดยพันโทนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมกับทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้แทนของสสว. และหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดน่าน ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME จังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานกฎหมาย การขอเลข อย. การทำฉลากโภชนาการให้ถูกต้อง พร้อมมอบสิทธิ์คูปองตรวจวิเคราะห์ฟรี 10,000 บาท ให้ผู้ประกอบการ SME ซึ่งได้รับความสนใจ เป็นจำนวนมาก มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 600 ราย ณ ห้องประชุมน้ำทองแกรนด์บอลรูม โรงแรมน้ำทอง จ. น่าน

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668