งานครบรอบ 15 ปี บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และต้อนรับกรรมการผู้อำนวยการคนใหม่

วันที่ 15 มิ.ย. 2561 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมใจให้การต้อนรับ พ.ท.นราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการคนใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ พร้อมเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบริษัทฯ และร่วมทำบุญพร้อมกับสำนักงาน 6 สาขาในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทฯ ครบรอบ 15 ปี

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668