ตรวจคุณภาพ “สมุนไพรไทย” สู่ “สมุนไพรโลก”

สมุนไพรไทย ได้รับความสนใจมากขึ้นหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะ ฟ้าทะลายโจร ที่วิจัยชี้ให้เห็นว่า สารสำคัญในฟ้าทะลายโจร ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสไม่ให้แตกตัวเข้าสู่เซลล์

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การบริโภคสมุนไพรที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ถูกต้องการหลักวิชาการ อาจเสี่ยงต่ออันตรายตามมาได้ เช่น ได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย หรือได้รับสารสำคัญต่างๆเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ

เซ็นทรัลแล็บไทย ในฐานะห้องปฏิบัติการ จึงอยากให้ผู้บริโภค จนถึงผู้ผลิต เล็งเห็นถึงความสำคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และยังเป็นการส่งเสริมสมุนไพรไทยให้สามารถเติบโตไปยังต่างประเทศได้

"เรื่องอนาคตของสมุนไพร อาจต้องอาศัยความร่วมมือกันหลายๆ ทาง คือตอนนี้มันมีวิกฤตเข้ามา แล้วก็โอกาสที่เกิดขึ้นของสมุนไพร อย่างตัวที่เป็นหัวหอกไปก่อนคือฟ้าทะลายโจร ซึ่งมันก็จะทำให้เรากลับมามองเห็นว่า จริงๆ แล้วสมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทย มีหลายตัวที่มีฤทธิ์ทางยาแล้วก็สามารถส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ หรือไปผลักดันสู่เรื่องเศรษฐกิจได้"

ให้ "เซ็นทรัลแล็บไทย"หนึ่งในผู้นำแล็บทดสอบผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆของ ASEAN และได้รับการยอมรับทั่วโลก ด้วยห้องปฏิบัติการมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025 เป็นผู้ช่วยในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของท่าน ผ่านวิธีการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668