เซ็นทรัลแล็บไทย เชื่อ ปัญหากากถั่วเหลืองเลี้ยงไก่ ไม่กระทบส่งออกไก่ไทย

นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ เซ็นทรัลแล็บไทย ให้สัมภาษณ์ในช่วง "รู้เท่า รู้ทัน" ทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ในประเด็นมาตรฐานเนื้อไก่ไทย ต่อการส่งออกไปต่างประเทศ หลังมีกระแสข่าวประเทศอังกฤษอาจจะแบนไก่ที่นำเข้าจากประเทศไทย

กรรมการผู้อำนวยการ เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมให้การสนับสนุนการผลิตเนื้อไก่ในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานรองรับการส่งออก

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668