มะพร้าวแก้วไทยโกอินเตอร์

"มะพร้าวแก้ว" สินค้าโอทอปของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดเลย ที่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ส่งขายในไทยเท่านั้น ยังโกอินเตอร์สร้างรายได้จากตลาดต่างประเทศด้วย หลังได้รับแรงหนุนจากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง หรือเซ็นทรัลแล็บ ด้วยการแนะช่องทางยกระดับสินค้าและสร้างมาตรฐานให้ผลิตภัณฑ์ โดยเข้ามาช่วยชาวบ้านดูแลสินค้าตั้งแต่กระบวนการผลิตที่เน้นความสะอาดและความปลอดภัยเป็นสำคัญ ปราศจากสิ่งปนเปื้อน

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในสินค้า โดยเฉพาะลูกค้าในตลาดออนไลน์ ซึ่งตลาดเปิดกว้างให้วางจำหน่ายสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศ ที่ผ่านมามะพร้าวแก้วของดีประจำจังหวัดเลย จึงสร้างรายได้สูงขึ้นหลายเท่าตัว

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร : 083-336-2989

ที่มา : CH7 News

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668